Wynajem bezgotówkowy


Wynajem bezgotówkowy samochodu zastępczego z OC sprawcy to najprostsza droga do zaspokojenia roszczeń poszkodowanego w związku z zaistniałą szkodą.

Auto zastępcze udostępniamy osobie poszkodowanej, która z powodu uszkodzenia własnego pojazdu nie może korzystać z niego korzystać w dotychczasowy sposób.

Całość wynajmu regulowana będzie bezpośrednio z polisy OC sprawcy.

Poszkodowany może wynająć w naszej firmie zastępczy środek transportu bez względu na to czy uszkodzony samochód wykorzystywany był do prowadzenia działalności gospodarczej czy też służył do cełów prywatnych.

Nie ma dla nas również znacznia jaki rocznik posiadanego auta ani firmą ubezpieczeniowa sprawcy - pomożemy każdemu poszkodowanemu.

Normalnym elementem naprawy szkody oraz zaspokojeniem roszczeń z wiązku z uszkodzeniam pojazdu z OC sprawcy jest zastąpienie dotychczasowego auta poprzez dobra zastępcze. Są one niezbędnym czynnikiem naprawienia szkody jak i funkcjonowania większości osób korzystających z samochodów.

W związku z uszkodzeniem samochodu, poszkodowanemu przysługuje lub nawet należy się naprawa uszkodzonego mienia tj. przywrócenie stanu z przed dnia zaistnienia zdarzenia. Ponieważ poszkodowany zaznał straty poprzez brak swojego auta również normalny następstwem tego zdarzenia jest zastosowanie dóbr zastępczych w postaci innego sprawnego samochodu. Przysługuje ono każdemu poszkodowanemu który nie może w dotchczasowy sposób wykorzystywać własnego pojazdu i jednocześnie nie może zastąpić go innym posiadanym lub udostępnionym bezpłatnie.

Wynajem auta zastępczego mieści się zarazem w granicach adekwatnego związku przyczynowego z zaistniałą szkodą.

Auto zastępcze z OC sprawcy możemy przekazać w ręce poszkodowanego maxymalnie do czasu wypłaty odszkodowania w przypadku szkody całkowitej lub na czas naprawy w przypadku orzeczenia szkody częściowej.

Wszelkie formalności związane z wynajmem i złożeniem do niego dokumentów wykonywane są przez naszą firmę.

Czynnie również uczestniczymy w prcesie likwidacji szkody znacząco przyśpieszając jej zakończenie.

Świadczymy również usługi w zakresie holowania samochodów. Przysługuje Ci prawo do holowania pojazdu, który uległ uszkodzeniu z winy innego uczestnika ruchu drogowego. Wykonamy taką usługą w systemie bezgotówkowym, a jego pełny koszt zostanie pokryty z polisy OC sprawcy.
Samochód możemy holować do miejsca zamieszkania, miejsca naprawy czy też w dowolnie wskane miejsce na terenie polski.

Nie ma również przy tym ogranicznia co do ilości korzystania z takiej usługi. Jeśli jest ona ściśle powiązana z powstałym zdarzeniem (uszkodzeniem auta) to nie ma nawet znaczenia jeśli już wykonywałeś tego typu usługę np. holując pojazd bezpośrednio po kolizji.

Reklamacja Odszkodowania

Zgłoś reklamację na odszkodowanie.
Uważasz, że otrzymane odszkodowanie jest zbyt niskie? Nie musisz kłócić się z ubezpieczycielem! Zgłoś reklamację do naszej firmy...
Dokonamy dopłaty za firmę ubezpieczeniową!

zobacz więcej...

Program Rzetelna Firma
RoFAG

Zastepcze Auto z OC


X