Samochód zastępczy bezpłatnie z OC sprawcy


Samochód zastępczy udostępniamy bezpłatnie osobie, której w wyniku kolizji drogowej lub wypadku drogowego został uszkodzony pojazd mechaniczny, a obowiązek naprawienia szkody leży na sprawcy tego zdarzenia posiadającym ważne ubezpieczenie OC. Dostępność samochodu zastępczego nie jest uwarunkowana od dotychczasowego posiadanego auta (uszkodzonego), jego roku produkcji czy też firmy ubezpieczeniowej sprawcy - NIE UZYSKASZ OD NAS ODMOWY WYNAJMU, ZADZWOŃ... POMOŻEMY.

Poszkodowany otrzymuje od nas kompleksową BEZPŁATNĄ pomoc.
Jako jedyna firma w Polsce prowadzimy również własną działalność windykacyjną pod logiem RoFAG.eu - zajmujemy się odzyskiwaniem odszkodowań z tytuł nie prawidłowej wyceny przez firmę ubezpieczeniową.

Każdemu klientowi pomożemy całkowicie BEZPŁATNIE w procesjie likiwdacji szkody zarówno w czasie wynajmu przez niego Auta Zastępczego jak i już po zakończeniu usługi.

Dzięki temu masz gwarancję mobilności przy jednoczesnej pewności, że firma ubezpieczeniowa  nie zaniży Ci odszkodowania.

Zastepcze.Auto.pl gwarantuje, że nie poniesiesz żadnej odpowiedzialności za brak zwrotu odszkodowania związanego z wynajmem auta zastępczego - wszystko to otrzymujesz na piśmie i jest jednocześnie dołączone do umowy.

Nie narażasz się tym samym na ewentualne zwrócenie się do Ciebie o uregulowanie kosztów wynajmu w przypadku odmowy firmy ubezpieczeniowej - tylko my dajemy to na piśmie "czarno na białym".

Czyste i przejrzyste warunki wynajmu gwarantują, że nie posiadamy na rynku polski żadnej konkurencji.

Jeśli w wyniku w/w zdarzenia nie możesz korzystać w niezakłócony dotychczas sposób ze swojego auta to zgłoś się do nas.

Wynajmiemy Ci auto zastępcze w systemie bezgotówkowym, a jego koszt zostanie uregulowany z polisy OC sprawcy. 

Nawet jeśli sprawca zdarzenia nie posiadał aktulanego ubezpieczenia ( polisy ubezpieczeniowej ) lub sprawca zdarzenie był pod wpływem alkocholu czy też środków odurzających wynajmiemy Ci auto zastępcze - podmiotem odpowiedzialnym wtedy będzie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ( UFG ). Należy pamiętać że w takim przypadku sprawa wypłaty odszkodowania może się wydlużyć jednak na cały okres niezbędnej naprawy lub likwidacji szkody całkowitej otrzymasz od nas pojazd zastępczy.

W celu wynajmu samochodu zastępczego należy wypełnic formularz rezerwacyjny na naszej stronie i wskazać w nim miejsce odbioru auta zastępczego jak i zwrotu.  W/w formularz należy wypełnić również o niezbędne dane osobowe (strona jest chroniona ceryfikatem SSL) oraz dane identyfikujące szkodę komunikacyjną - jeśli nie ma jeszcze nadanego numeru szkody proszę podać nr polis i nr rejestracyjny auta sprawcy. Auto zastępcze może odebrać od nas TYLKO właściciel uszkodzonego pojazdu legitumując się dowodem osobistym, prawa jazdy oraz musi on okazać dokument potwierdzający własność uszkodzonego auta. W przypadku pojazdów które są lesingowane należy uzyskać od danej firmy (właściciela auta) pismo potwierdzające prawo do użytkowania tego pojazdu lub też umowę leasingową.

Poszkodowany nie musi do naszej firmy dostarczać żadnych gwarancji pokrycia wynajmu przez Firmę Ubezpieczeniową czy też zgody na taki wynajem - dzięki temu auto zastępcze możemy wynająć już w dniu powstania szkody.

Nie musisz wpłacać nam żadnej kaucji zabezpieczającej wynajem, ani nie wymagamy żadnych dodatkowych dokumentów jak protokoły oględzin, decyzje, zaświadczenia czy też notatki policyjne.

Aby wynająć Tobie auto zastępcze potrzebujemy jedynie prawo jazdy i dowód osobisty oraz musisz posiadać numer zgłoszenia sprawy do ubezpieczyciela (np. nr. szkody). W chwili podpisywania umowy potrzebujemy "do wglądu" dokument potwierdzający własnośc uszkodzonego pojazdu - może być to dowód rejestracyjny, karat pojazdu lub umowa zakupu czy też umowa leasingowa.

Bezpośrednio po zaistniałym uszkodzeniu własnego pojazdu należy zgłosić ten fakt odpowiedniemu ubezpieczycielowi sprawcy zdarzenia. Jeśli nie posiadasz nr szkody możemy również wynjąć pojazd zastępczy na podstawie danych polisy ubezpieczeniowej OC sprawcy.

W świetle obowiązującego prawa jak i w lini orzecznictwa Sądu Najwyższego zastępczy środek transportu przysługuje poszkodowanemu, ponieważ z związku z uszkodzeniem pojazdu powstał związek przyczynowo-skutkowy w postaci konieczności zastosowania innego samochodu w miejsce uszkodzonego, a co za tym idzie brak możliwości wykorzystania własnego pojazdu. Najem auta zastępczego jest typowym elementem naprawczym wynikającym z faktu powstałej kolizji czy też wypadku drogowego tak samo jak i naprawa uszkodzonego samochodu.

Normalnym następstwem powstałej szkody jest brak możliwości korzystania z samochodu przez poszkodowanego, w sytuacji jego uszkodzenia. Nie ma przy tym znaczenia czy samochód ten wykorzystywany był do celów zarobkowych, czy też służył do zaspokajania normalnych funkcji życiowych, niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Niesłuszne jest rozgraniczanie zasadności wynajmu na osoby wykorzystujące dotychczasowy pojazd do celóww związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a osoby używające go do codziennych dojazdów do pracy, odwożenia dzieci do szkoly czy też dokonywanie zakupów jak i innych czynności zmierzających do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. W naszej firmie otrzymasz zastepczy środek transportu w postaci auta zastępczego bez względu na to w jakim celu używałeś swojego samochodu.

Firmy ubezpieczeniowe często nakazują udokumentowanie potrzeby wynajmu takiego auta jak i również sposobu użytkowania dotychczas posiadanego pojazdu. W świetle obowiązujęgo prawa Poszkodowany nie ma takiego obowiązku, a fakt wykorzystywania swojego pojazdu do codziennego użytku jest wystrczającym powodem do zastępienia go samochodem zastępczym. Należy również zaznaczyć, że poszkodowany nabył również swój pojazd w celu jego wykorzystywania w dowolnym momencie jak i do wykorzystywania w dowolnym celu oraz czasie.

Poszkodowany nie musi również pytać się o zgodę na wynajem takiego auta Firmę Ubezpieczeniową - takie zapytanie skierowane do T.U. wydłuża tylko czas odpowiedzi a co za tym idzie poszkodowany w późniejszym terminie decyduje się na wynajem zastępczego samochodu. Odpowiedź udzielona przez T.U. przeważnie jest niezadowalająca dla Poszkodowanego, ale nie należy się nią oczywiście sugerować. W chwili wynajmu przekazujemy bezpośrednio do firmy ubezpieczeniowej sprawcy zdarzenia zawiadomienie, że w danym momencie został wynająty pojazd zastępczy poszkodowanemu (klientowi), co jednocześnie jest jednoczne z przyśpieszeniem wypłaty odszkodowania dla poszkodowanego.

Podstawą prawną wynajmu zastępczego środka transportu jest Art.34 ust.1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych[1] oraz Art. 361 Kodeksu Cywilnego[2], 363 K.C.[3] oraz 415 K.C.[4].

Każdemu poszkodowanemu udzielimy pomocy prawnej połączonej z wynajmem auta zastępczego. Dzięki wiedzy opartej na 13 letnim doświadczeniu, pomożemy odzyskać od każdej Firmy Ubepieczeniowej należne odszkodowanie związane z uszkodzeniem pojazdu mechanicznego.
 
Jeśli T.U. oszacowało szkodę jako ekonomicznie nieuzasadnioną lub tzw. szkoda całkowita, samochód zastępczy udostępnimy na czas niezbędny poszkodowanemu nie dłużej jednak niż na pełny czas likwidacji szkody tj. do dnia wyplaty odszkodowania. Wystąpienie tzw. szkody całkowitej wiąże się przeważnie z wydłużonym procesem likidacji szkody - często jest to ok. 30dni, ale zdaża się również dłuższy okres oczekiwania na wypłatę odszkodowania.

W przypadku wyrażenie zgody na naprawę uszkodzonego pojazdu przez T.U. tzw. szkoda częściowa, samochód zastępczy możesz otrzymać od nas na pełny czas rzeczywistej naprawy - wbrew założeniom Firm Ubezpieczeniowych nie technologiczy czas naprawy tj. wskazany w kosztorysie. W takim przypadku należy udokumentować przebieg naprawy, która wskaże poszczególne składanie naprawy wykonywane w określonych dniach - tzw. Historia Naprawy lub Protokół z naprawy - gotowy druk przekażemy w chwili wynajmu. W dokumencie tym powinny znaleść się również wszelkie istotne czynniki które wpłyneły na wydłużony czas naprawy takie jak np. oględziny dokonywane przez rzeczoznawce, oczekiwanie na dostarczenie kosztorysu, oczekiwanie na zamowione części, konieczność wykonania dodatkowych oględzin przez pracownika firmy ubezpieczeniowej jak i dni wolne od pracy. Jako zakończenie takiej naprawy musi wystąpić faktura VAT za przeprowadzoną naprawę.

Jeśli poszkodowany wybiera wariant kosztorysowego rozliczenia szkody czyli godzi się na odszkodowanie zaproponowane przez  Firmę Ubezpieczeniową, wynajem auta przysługuje mu wtedy do czasu otrzymania kosztorysu naprawy lub kalkulacji naprawy doliczając do tegpo okresu technologiczny czas naprawy pojazdu wskazany w tym dokumencie.

Każdy taki wynajem regulowany jest bezpośrednio z Firmą Ubezpieczeniową sprawcy, a poszkodowany zwoloniony jest z ponoszenia opłat w tytułu wynajmu auta zastępczego jeśli nie jest sprawcą jak i nie przyczynił się do powstania zdarzenia w związku z którym został wynajęty mu samochód zastępczy.
Dokumentem zwlaniającym poszkodowanego z odpowiedzialności za wynajem jest cesja praw należności za wynajem auta zastępczego.

Całość niezbędnych dokumentów dostarczana jest przez naszą firmę.do ubezpieczyciela bez konieczności angażowania Twojego czasu.

PAMIĘTAJ :

  • nie musisz informować ubezpieczyciela, gdzie będziesz wypożyczać auto, a ubezpieczyciel nie ma prawa wskazywać Ci określonej firmy
  • nie musisz wybierać najtańszej oferty na rynku, choć nieuzasadnione koszty będą przez towarzystwo najprawdopodobniej zakwestionowane i odrzucone
  • samochód zastępczy nie może być wyższej klasy niż ten, który uległ zniszczeniu
  • ubezpieczyciel nie może narzucać żadnych limitów, np. stawek wynajmu, kilometrów, które możemy przejechać wynajętym autem ani limitu czasu, przez jaki mamy prawo korzystać z tego pojazdu
  • na firmę ubezpieczeniową nałożony jest obowiązek wypłaty pełnego odszkodowania - dotyczy to również kosztów parkingu, holowania, zabezpieczenia pojazdu po kolizji, przejazdów taksówkami, zaplanowanej podróży, leczenia, leków i wszystkich pozostałych rzeczy będących w ścisłym następstwem powstałego zdarzenia
  • na poszkodowanym ciąży obowiązek minimalizowania skutków szkody tj. nie powiększania jej rozmiarów (art.826 K.C.[5])
  • na poszkodowanym jak i na ubezpieczycielu ciąży obowiązek współpracy przy wykonywaniu zobowiązań (art.354 K.C.[6]) - poszkodowany nie może również odmawiać współpracy w likwidacji szkody
  • firma ubezpieczeniowa ma obowiązek wypłaty kwoty bezspornej w ciągu 30dni od dnia zgłoszenia roszczeń - nawet jeśli potwierdzenie okoliczności szkody nie nastąpiło ze strony ubezpieczyciela (art.14 § 1 i 2 ustawy o ubezpieczeniach[7])

... nasza firma kompleksowo zajmuje się również likwidacją szkód komunikacyjnych jak i rozpatruje słuszność roszczeń zgłaszanych do firm ubezpieczeniowych.

Na stronie www.RoFAG.eu możesz złożyć reklamacje na odszkodowanie jeśli uważasz, że jest ono zbyt niskie (zaniżone) - dopłacimy Tobie do otrzymego wcześniej odszkodowania należną różnicę bez udziału firmy ubezpieczeniowej !!!

Reklamacja Odszkodowania

Zgłoś reklamację na odszkodowanie.
Uważasz, że otrzymane odszkodowanie jest zbyt niskie? Nie musisz kłócić się z ubezpieczycielem! Zgłoś reklamację do naszej firmy...
Dokonamy dopłaty za firmę ubezpieczeniową!

zobacz więcej...

Program Rzetelna Firma
RoFAG

Zastepcze Auto z OC


X